owatować

 
owatować
14.04.2006
Istnieje zgrabny czasownik oznaczający 'obłożyć podatkiem VAT'. Ale jak go zapisywać: ovatować czy owatować (tu niefortunna homonimia)? Ze względu na komunikatywność narzuca się też postać oVATować (oVAT-ować?) – trochę na bakier z ortografią, ale przecież dawniej iPod, CorelDRAW czy InterCity też były nie do pomyślenia...
Pozdrawiam
Michał Gniazdowski – Warszawa
Zdecydowanie owatować, nie inaczej. Derywaty w ogóle łatwiej ulagają polonizacji niż ich podstawy słowotwórcze. Wyrazy typu InterCity nie moga być kontrprzykładem, gdyż są to nazwy własne, w dodatku służące celom komercyjnym i jako takie powinny zwracać na siebie uwagę, nawet za cenę ortograficznej dezynwoltury. Mamy zresztą już formę watowski – obok vatowski i VAT-owski.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego