Interpunkcja dopisków i listy załączników

Interpunkcja dopisków i listy załączników

10.07.2024
10.07.2024

Dopisek „Do wiadomości:” i „Załączniki:”

Czy wyliczając nazwiska lub załączniki w lewym dolnym rogu pisma oficjalnego stosujemy jakąś interpunkcję? Na przykład taką jak w normalnych listach wypunktowanych.

Z poważaniem

Interpunkcja tego rodzaju elementów tekstu pisma urzędowego/ oficjalnego nie jest jednoznacznie określona. Można po poszczególnych zapisach listy wypunktowanej nie stawiać żadnych znaków, ponieważ światło typograficzne takich akapitowych wyliczeń jest dostatecznym delimitatorem, silniejszym niż interpunkcja. Nie będzie również błędem zamykanie kolejnych wierszy wyliczenia przecinkiem, a ostatniego kropką.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego