Liczba gramatyczna\nprzydawki odnoszącej się do dwóch rzeczowników

Liczba gramatyczna przydawki odnoszącej się do dwóch rzeczowników

4.06.2023
4.06.2023

Czy w poniższym zdaniu przydawka ma mieć formę l. pojedynczej, czy mnogiej?

„Mówił z charakterystycznym(i) dla siebie akcentem i ironią”.

Dziękuję!

D.

Jedna przydawka może określać różnorodzajowe rzeczowniki pod warunkiem, że są one w liczbie mnogiej, por. np. polskie gwary i dialekty. Jeśli natomiast są to rzeczowniki o różnym rodzaju gramatycznym i występują w liczbie pojedynczej, przymiotnik należy raczej powtórzyć, zwłaszcza w języku pisanym, np. historia polskiego filmu i polskiej telewizji. Jeśli chcemy uniknąć powtórzeń leksykalnych, musimy całkowicie zmienić redakcję zdania, por. np.

  • Mówił z charakterystycznym dla siebie akcentem i z właściwą sobie ironią.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego