Poseł na sejm, ale do Parlamentu Europejskiego

 

Poseł na sejm, ale do Parlamentu Europejskiego

7.05.2021

Dzień dobry!

Dlaczego mówimy poseł na Sejm RP, ale: poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł do Kongresu Deputowanych? Skąd wzięła się różnica między przyimkami (na / do) i czy można pominąć przyimki?

Obecność przyimka na w wyrażeniu poseł na sejm należy tłumaczyć najprawdopodobniej tym, że dawniej sejm miał znaczenie czynnościowe (wywodzi się, niebezpośrednio, od czasownika, którego polska współczesna wersja, gdyby istniała, mogłaby brzmieć sjąć 'zebrać się' – mamy tu jąć oznaczające schwytanie, złapanie). Był więc synonimem takich słów, jak zebranie, zjazd, zgromadzenie. Tak, jak mówimy: iść na zebranie, na zjazd, tak mówiono: jechać na sejm i posłać kogoś na sejm (a poseł przecież pochodzi od czasownika posłać). Warto zwrócić uwagę na to, że w połączeniu z innymi wyrazami sejm wchodzi w te same konstrukcje, które tworzy rzeczownik parlament: wybory do sejmu / do parlamentu, kandydat do sejmu / do parlamentu itd.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego