Przecinek po imiesłowie na -ąc

 

Przecinek po imiesłowie na -ąc

14.09.2021

Czy po takich słowach jak kontynuując (na początku zdania) stawia się przecinek? Przykład: Kontynuując, dyrektor zwrócił się do rodziców słowami.... lub Kontynuując, lekarz wskazał na leki, których jej brać nie wolno... .

Tak, w opisanych wypadkach należy postawić przecinek. Oddziela on bowiem imiesłowowy równoważnik zdania (czyli element, którego ośrodkiem jest imiesłów przysłówkowy) od zdania nadrzędnego.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego