Z czym furta?

Z czym furta?

30.11.2021
30.11.2021

Z jakim przyimkiem powinno się używać rzeczownika furta: z w/we czy na? Znalazłem w zasobach Poradni Językowej pewną podpowiedź, która sugeruje, że zależy to od tego, czy zaimków tych używamy w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych czy otwartych, jednak jak dalej sugeruje jedna z odpowiedzi, nie jest to jednoznaczne. W moim odczuciu lepiej brzmi  czasopisma leżą na furcie niż czasopisma leżą w furcie/ czasopisma leżą we furcie.

Furta to rodzaj drzwi, traktujemy ją zatem składniowo tak jak ten właśnie rzeczownik. Nie mogę sobie wyobrazić czasopism leżących na drzwiach (a więc także: na furcie), bardziej prawdopodobne (choć też trudne do wyobrażenia) jest więc połączenie: w furcie (bo: w drzwiach), jeśli furtę rozumieć nie tylko jako skrzydło drzwi, lecz także jako miejsce, w którym się one znajdują. Na pewno niepoprawne jest wyrażenie we furcie, gdyż przed [f], po którym następuje samogłoska używamy przyimka w, a nie we (por. w futrze, w futerale, w fudze itd.).

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego