prowadzący

prowadzący

10.07.2024
10.07.2024

Dzień dobry,

mam pytanie o odmianę słowa podkast. Czy powinno się mówić ,,prowadząca (co?) podkast" czy „prowadząca (czego?) podkastu”?

Opisany problem nie dotyczy w istocie odmiany wyrazu, lecz składni. Występujący w użyciu rzeczownikowym imiesłów przymiotnikowy prowadzący (od czasownika prowadzić) wymaga biernika, por. np. prowadzący audycję radiową, podkast (podcast), program radiowy, program telewizyjny. Formy dopełniaczowej wymaga natomiast rzeczownik odczasownikowy prowadzenie, por. prowadzenie audycji radiowej, podkastu (podcastu).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego