rentowność

rentowność

9.07.2024
9.07.2024

Dzień dobry,

Czy w odniesieniu do obligacji słowo rentowność można stosować w liczbie mnogiej?

Poprawnie będzie: „Rentowności obligacji w strefie euro wzrosły” czy raczej „Rentowność obligacji w strefie euro wzrosła”?

Dziękuję i pozdrawiam!

Wszystko zależy od odmiany polszczyzny. W języku ogólnym rzeczownik rentowność – w znaczeniu ‘osiąganie w działalności gospodarczej nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami’ – występuje zasadniczo w liczbie pojedynczej, niezależnie od tego, z jakim wyrazem miałby tworzyć kolokację. Natomiast w poszczególnych odmianach specjalistycznych języka (profesjolektach) wyrazy, które w odmianie ogólnej mają wyłącznie lub zwykle liczbę pojedynczą, mogą występować również w liczbie mnogiej, np. gospodarka (por. najbardziej konkurencyjne gospodarki świata), polityka (por. polityki społeczne krajów europejskich), przemysł (por. przemysły morskie w gospodarce globalnej), ryzyko (por. minimalizowanie ryzyk gospodarczych). Jeśli więc w języku finansistów używa się liczby mnogiej w odniesieniu do rzeczownika rentowność i mówi/pisze np. o rentownościach obligacji w strefie euro, to w tekście kierowanym do przedstawicieli tej grupy zawodowej i/lub specjalistów z dziedzin pokrewnych można się formami pluralnymi posługiwać. Użycie form liczby mnogiej w tekście adresowanym do ogółu odbiorców będzie natomiast uznane za błąd (bardziej stylistyczny niż gramatyczny).

Reasumując, można przyjąć ogólną zasadę w odniesieniu do wszystkich tego rodzaju przypadków: im bardziej ogólny i niespecjalistyczny tekst, tym mniej stosowna będzie forma liczby mnogiej takich wyrazów. Jeśli nawet w tekście ogólnym chcemy podkreślić mnogość pewnych zjawisk, to musimy to zrobić za pomocą adekwatnych dla tej odmiany języka środków leksykalno-gramatycznych, np. zamiast różne przemysły morskie albo nasze przemysły morskie możemy napisać: różne rodzaje przemysłu morskiego albo nasz przemysł budownictwa statków, przemysł remontowy i przemysł jachtowy. Itd., itp.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego