wejść – wchodzić do uzbrojenia

wejść – wchodzić do uzbrojenia

25.01.2023
25.01.2023

Jak jest poprawnie, np. dany rodzaj broni "wchodzi do uzbrojenia", czy też "wchodzi na uzbrojenie".

Czasownik wejśćwchodzić w swych przenośnych znaczeniach wiąże się z różnymi przyimkami. W wypadku sensu, który komunikuje, że coś stało się (staje się) elementem jakiegoś zbioru, zasobu rzeczy itp., najczęściej występują dwa przyimki – do oraz w, por. np. coś weszło do słownictwa potocznego, do kanonu, do tradycji; coś weszło w modę, w zwyczaj, w obyczaj. W wypadku rzeczownika uzbrojenie powinniśmy użyć przyimka do. Zastosowanie właśnie tego przyimka można znaleźć w haśle wejść w USJP pod red. S. Dubisza w przykładowym zdaniu: Czołgi szybko weszły do uzbrojenia naszej armii. Użycie w omawianej tu konstrukcji przyimka na razi potocznością i jest charakterystyczne dla profesjolektu wojskowych, który niestety przenika często do języka mediów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego