pan Czopek – pana Czopka

 
pan Czopek – pana Czopka
6.09.2001
Moja koleżanka ma na nazwisko Czopek. Bardzo proszę mi powiedzieć, czy to nazwisko się odmienia, a jeśli tak, to w jaki sposób? Które zdanie będzie poprawne:
Rozmawiam z panem Czopkiem?
Rozmawiam z panem Czopekiem?
Rozmawiam z panem Czopek?
Państwo Czopkowie czy państwo Czopek?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pani wątpliwości biorą się pewnie stąd, że nazwisko pani koleżanki brzmi tak jak nazwa pospolita. Niemniej jednak, gdy mowa o mężczyźnie, powinniśmy je odmieniać: pan Czopek - pana Czopka itd. W liczbie mnogiej nazwisko to też jest odmienne: państwo Czopkowie. Nieodmienne pozostaje tylko w odniesieniu do kobiet: pani Czopek (tradycyjnie pani Czopkowa, ale zwyczaj tworzenia nazwisk odmężowskich dzisiaj zanika).
Znany wszystkim prof. Jan Miodek też ma nazwisko równobrzmiące z nazwą pospolitą i odmienne tak jak nazwisko męża pani koleżanki. Skoro mówimy Miodka (nie Miodeka), to powinno być i Czopka (nie Czopeka).
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego