parkometr czy parkomat?

parkometr czy parkomat?
3.03.2022
28.01.2008
Który z wariantów: parkomat czy parkometr Szanowna Poradnia uznałaby za lepszy? Obydwa słowa są w użyciu, a żadne z nich nie ma jakiejś wyraźnej przewagi.
Nie tylko oba słowa są w powszechnym użyciu, ale też oba są używane równie często. Parkomat, zbudowany na wzór słowa automat, ma jednak niewiele podobnych przykładów: alkomat, bankomat, lottomat to wszystkie, jakie można znaleźć w indeksie a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN. Parkometr należy natomiast do o wiele liczniejszej rodziny, która w wymienionym indeksie zajmuje ponad dwie szpalty. Wprawdzie bliższe przyjrzenie się jej pokazuje, że niektóre wyrazy na -metr to nazwy jednostek miar, a nie nazwy urządzeń, pozostałe zaś to wyrazy mało znane, niemniej jednak sama ich liczba przytłacza. Biorąc wszystko to pod uwagę, przyznaję: jestem za parkometrem.
Mirosław Bańko, PWN
  1. 3.03.2022

    Szanowni Państwo,

    parkomat i parkometr to różne urządzenia. Pierwszy jest automatem parkingowym wydającym bilety (wskazuje na to końcówka „-mat”). Drugi ustawiany jest osobno dla każdego objętego opłatą miejsca parkingowego, posiada wskazówkę, która liczy upływ czasu parkowania dla tego konkretnego miejsca (wskazuje na to końcówka „-metr” – urządzenie do mierzenia). Czasem zamiast wskazówki występuje ekran. W Polsce obecnie właściwie parkometry wyszły z użycia.

    Yakub Yusufali
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego