parlament

 
parlament
1.06.2010
Szanowna Poradnio,
jaka jest etymologia słowa parlament? Wiem, że słownik podaje „niem. Parlament”, ale czy moglibyśmy pójść głębiej?
Z wyrazami szacunku
Joanna Wachowiak-Finlaison
Jest to wyraz z kategorii internacjonalizmów, tzn. występuje w wielu językach, por. np. niem. Parlament, ang. parliament, hol. parlament, włos. parlamento, hiszp. parlamento, franc. parlament (por. franc. parler ‘mówić, rozmaiwać’). U podstawy tych wszystkich wyrazów znajduje się śr. łac. parlamentum – jest to wyraz pochodny od czas. parabolare ‘porównywać’, utworzonego od rzecz. parabola, przy czym w jęz. łacińskim było to zapożyczenie greckie: parabole ‘porównanie, zestawienie’. Można w nim wyodrębnić dwa morfemy: para ‘(tuż) obok; poza (czym)’ oraz bole ‘rzut’ (od ballein ‘rzucać, ciskać’). Wyraz parlament występuje w języku polskim od XVI w.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego