pidżyn angielski

 
pidżyn angielski
9.03.2013
Jak należy pisać: Pidgin English czy pidgin english? Wikipedia stosuje tę pierwszą pisownię, ale jest niekonsekwentna, bo w tym samym artykule podaje tok pisin, który także jest językiem mieszanym na bazie angielszczyzny. W witrynach internetowych polskich misjonarzy posługujących się tym pidżynem można spotkać aż cztery sposoby zapisu jego nazwy: Pidgin English, pidgin english, Pidgin-English i pidgin-english.
Wątpliwości wynikają zapewne stąd, że nazwy języków i ich odmian w angielszczyźnie zapisuje się wielkimi literami. W języku polskim wyrazy należące do tej grupy piszemy literami małymi, co oznacza, że zapożyczone nazwy języków powinniśmy spolszczyć przynajmniej w ortografii, pisząc np. pidgin english. Lepiej by było jednak pójść jeszcze dalej, zastępując termin angielski rodzimym, zwłaszcza że od dawna takie są w użyciu, np. pidżyn chińsko-angielski, pidżyn nigeryjski.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego