pierwszy akapit

pierwszy akapit
4.11.2012
4.11.2012
Tekst w książce popularno-naukowej podzielony jest na rozdziały. Nowe wątki w każdym rozdziale rozpoczynają się od wcięcia akapitowego. Czy początek rozdziału również powinien tak się zaczynać, czy w należy wcięcie akapitowe pominąć na początku rozdziału?
Praktyka jest różna: czasem pierwszy akapit (po tytule, śródtytule lub w ogóle pierwszy, np. w powieści nie podzielonej na rozdziały) poprzedzany jest wcięciem akapitowym, a czasem nie. Nie zauważyłem, aby Adam Wolański w swojej Edycji tekstów odnosił się do tej kwestii, ale jego książka – ponieważ autor czuwał nad każdym etapem jej korekty i składu – może być sama potraktowana jako dowód w sprawie. Otóż złożono ją tak, że pierwsze akapity w poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach nie zaczynają się wcięciem akapitowym. Myślę, że jest to racjonalne, ponieważ wcięcia mają pomóc czytelnikowi w dostrzeżeniu granic akapitów, tymczasem początek pierwszego akapitu jest i bez wcięcia doskonale widoczny. Co więcej, wcinanie początkowych akapitów powoduje, że tekst staje się „ząbkowany”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego