piję czy pijam?

piję czy pijam?
11.07.2006
Od jakiegoś już czasu uczę się angielskiego i nasunęło mi się pewne pytanie. Otóż jak mam powiedzieć: „Codziennie pijam herbatę” czy „Codziennie piję herbatę”?
Zastanawiam się, dlaczego takie pytania nasunęło się Panu w związku z nauką języka angielskiego. Być może czasownik pijać uznał Pan za lepszy (wyrazistszy?) odpowiednik angielskiej formy simple present. Rzeczywiście, polskie pijać, podobnie jak angielskie drink (w opozycji np. do be drinking), nazywa czynność powtarzającą się. Zazwyczaj jednak angielskie formy simple present tłumaczymy przez polskie czasowniki typu pić, a nie iteratywne czasowniki typu pijać. Przyczyną jest przede wszystkim to, że opozycja form typu pić – pijać ma w polszczyźnie charakter leksykalny, a nie gramatyczny, w rezultacie więc nieregularny i jako taka nie nadaje się do systematycznego oddawania opozycji angielskich czasów.
A jeśli chodzi o pytanie zawarte w drugim zdaniu Pana listu, to odpowiedź jest krótka: wszystko jedno.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego