pisownia nazw stanowisk – norma ortograficzna i zwyczaj

pisownia nazw stanowisk – norma ortograficzna i zwyczaj
12.10.2010
12.10.2010
Problemy z dużą literą na stronę www. Jestem za formą dyrektor instytutu, natomiast moi współpracownicy uważają, że zawsze, jak mam na myśli konkretną placówkę, mam pisać wielką literą. Przeglądałam Państwa odpowiedzi i dostrzegam w pewną sprzeczność odpowiedzi. Więc jak: „W Szkole Podstawowej nr 1 w Stegnach na zebraniu dyrektor szkoły Jan Kowalski powiedział…” czy „dyrektor Szkoły Jan Kowalski powiedział…”? Czy „Dyrektor Szkoły Jan Kowalski powiedział…”?
Wątpliwości dotyczące pisowni nazw godności oraz tytułów naukowych i zawodowych wynikają z tego, że dopuszczalna jest pisownia alternatywna – uwzględniająca normę poprawnościową, ale również zwyczaj.
Zgodnie z normą nazwy te pisze się małą literą, np. dyrektor Instytutu Filologii Polskiej , dyrektor instytutu, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, premier rządu, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 37 w Warszawie. Wielką literą zapisuje się natomiast nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych, np. obrady Sejmu otwiera Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Szkoły ma uprawnienia w zakresie…. Jednak zgodnie ze zwyczajem pisownię wielkimi literami można stosować również w tekstach o innym przeznaczeniu (tj. nie tylko w aktach prawnych) pod warunkiem, że nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby, nie tylko do funkcji, i zapisana jest w pełnym brzmieniu. Na przykład: Zebranie otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stegnach Jan Kowalski. Ale już dyrektor szkoły Jak Kowalski powiedział….
Innym problemem jest pisownia omawianych nazw ze względów grzecznościowych. Wówczas dopuszczalna, a nawet wskazana jest pisownia typu: Decyzja ta została uzgodniona z Panem Dyrektorem czy Proszę o dołączenie opinii Pani Dyrektor.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego