pisownia skrótów wieloczłonowych i podwojonych

pisownia skrótów wieloczłonowych i podwojonych
25.02.2012
25.02.2012
Zawsze byłem przekonany, że skróty typu dz. cyt., loc. cit., prof. prof., św. św. powinno się pisać – i rzeczywiście się pisze – z odstępem, tymczasem zauważam od niedawna tendencję do pomijania spacji między obu członami. Taki zapis spotkałem nawet w WSO i w Nowym słowniku interpunkcyjnym języka polskiego Jerzego Podrackiego. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
Bez spacji pisze się na pewno skróty polskie wymienione w par. [208] WSO PWN, np. m.in. lub p.n.e. Niektóre skróty wyrażeń obcych wymienione w par. [209] też są pisane bez spacji, mianowicie te, które mają kropkę po pojedynczej literze, np. a.m. (od ante meridiem). Umieszczenie w tym samym paragrafie skrótów o członach wieloliterowych, np. op.cit. budzi jednak wątpliwości. A. Wolański w Edycji tekstów (s. 241–242) zapisuje op. cit. i loc. cit. ze spacją i jest to zgodne ze zwyczajem edytorskim.
Jeśli chodzi o tzw. skróty podwójne, to WSO dobrze zdaje sprawę z ich pisowni: jednoliterowe skróty podwajamy i zamykamy pojedynczą kropką, np. pp. (od państwo), a wieloliterowe powtarzamy, zachowując dwie kropki i odstęp, np. dyr. dyr. (od dyrektorzy).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego