pisownia tytułów w formach adresatywnych

pisownia tytułów w formach adresatywnych
5.01.2014
5.01.2014
Czy tytuły zawodowe, służbowe itp. towarzyszące rzeczownikowi Pan(i) lub analogicznemu określeniu należy zapisywać (w zwrotach adresatywnych) wielką czy małą literą, np.: Pan Magister/magister Zdzisław Zioło, Pani Sierżant/sierżant Anna Malec, Ksiądz kanonik/Kanonik Jan Kowal?
Wyrazy zapisywane w adresie po wyrazie Pan / Pani, nazywające tytuły, stopnie, funkcje, stanowiska ze względu na szacunek, który w ten sposób okazujemy adresatowi, zapisywać należy wielką literą.
I tak, nawiązując do przykładów: Pan Magister / Mgr Zdzisław Zioło – z większym szacunkiem Szanowny Pan / Sz. Pan Magister / Mgr Zdzisław Zioło. Dodajmy przy okazji, że forma będąca rozwinięciem skrótu (np. Szanowna Pani zamiast Sz. Pani, Dyrektor zamiast Dyr., Profesor zamiast Prof.) zawiera większą „dawkę grzeczności”.
W Wojsku Polskim i w Policji przyjęte jest stosowanie w adresie skrótów stopni, zapisywanych małą literą. I tak w odniesieniu do sierżanta (zarówno w korpusie podoficerów wojska, jak i policji) poprawna jest forma: (Szanowna) Pani / (Sz.) Pani sierż. Anna Malec. W korespondencji wewnętrzej pomija się nawet formę (Szanowna / Sz.) Pani.
W Kościele rzymskokatolickim tytuł kanonika jest nazwą godności. W adresie do księdza kanonika należy umieścić formę Przewielebny lub Czcigodny, odpowiadającą świeckiej Szanowny), a następnie Ksiądz Kanonik Jan Kowali.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego