pisownia tytułów w formach adresatywnych

 
pisownia tytułów w formach adresatywnych
5.01.2014
Czy tytuły zawodowe, służbowe itp. towarzyszące rzeczownikowi Pan(i) lub analogicznemu określeniu należy zapisywać (w zwrotach adresatywnych) wielką czy małą literą, np.: Pan Magister/magister Zdzisław Zioło, Pani Sierżant/sierżant Anna Malec, Ksiądz kanonik/Kanonik Jan Kowal?
Wyrazy zapisywane w adresie po wyrazie Pan / Pani, nazywające tytuły, stopnie, funkcje, stanowiska ze względu na szacunek, który w ten sposób okazujemy adresatowi, zapisywać należy wielką literą.
I tak, nawiązując do przykładów: Pan Magister / Mgr Zdzisław Zioło – z większym szacunkiem Szanowny Pan / Sz. Pan Magister / Mgr Zdzisław Zioło. Dodajmy przy okazji, że forma będąca rozwinięciem skrótu (np. Szanowna Pani zamiast Sz. Pani, Dyrektor zamiast Dyr., Profesor zamiast Prof.) zawiera większą „dawkę grzeczności”.
W Wojsku Polskim i w Policji przyjęte jest stosowanie w adresie skrótów stopni, zapisywanych małą literą. I tak w odniesieniu do sierżanta (zarówno w korpusie podoficerów wojska, jak i policji) poprawna jest forma: (Szanowna) Pani / (Sz.) Pani sierż. Anna Malec. W korespondencji wewnętrzej pomija się nawet formę (Szanowna / Sz.) Pani.
W Kościele rzymskokatolickim tytuł kanonika jest nazwą godności. W adresie do księdza kanonika należy umieścić formę Przewielebny lub Czcigodny, odpowiadającą świeckiej Szanowny), a następnie Ksiądz Kanonik Jan Kowali.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!