pkt

pkt
1.03.2003
1.03.2003
Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy skrót pkt powinien mieć w jakimkolwiek przypadku kropkę, tak jak np. dr. Proszę o uzasadnienie.
Skrót ten ma pisownię dwojaką: bez kropki (zgodnie z regułą, gdyż zawiera ostatnią literę skracanego słowa) lub z kropką (na mocy zwyczaju językowego). Zwyczaj jest tolerancyjny, gdyż honoruje obydwie pisownie, ale mniej tolerancyjni są niektórzy użytkownicy polszyzny. Gdy pedantyczny redaktor upiera się, abyśmy skreślili kropkę po pkt., możemy mu zrobić psikusa i zamienić pkt. na – niekontrowersyjne, kropkowane – p.
Dodam jeszcze, że według Słownika skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego (PWN 1999) kropki po pkt nie stawia się nawet w przypadkach zależnych, gdzie pełna forma ma po literze t końcówkę fleksyjną, np. „Wypisz to z pkt (czytamy: punktu) 5”. Autor zwraca uwagę na ten fakt, gdyż analogiczne skróty w przypadkach zależnych są zamykane kropką, np. płk Kowalski, ale płk. Kowalskiego. Jakkolwiek patrzeć, skrót pkt (pkt.) ma naturę kapryśną. Używając go – lub oceniając, jak go używają inni – trzeba mieć na uwadze nie tylko reguły, lecz i zwyczaj językowy.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego