plac Litewski

plac Litewski

25.09.2022
25.09.2022

Dzień dobry!

Zwracam się z pytaniem czy pisownia „Plac Litewski” jest poprawna? W Lublinie spotkałam się z wytłumaczeniem, że jest to nazwa historyczna, podobnie jak "Zamek Lubelski" i dlatego piszemy ją wielkimi literami. Zasady polskiej ortografii mówią jednak coś innego... Czy jest to być może jakiś wyjątek? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Rzeczownik plac w omawianym tu mikrotoponimie jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), więc piszemy go małą literą, podobnie jak wszystkie inne tego rodzaju nazwy, por. np. plac Juranda ze Spychowa, plac Konstytucji, plac Maneżowy, plac Na Rozdrożu, plac Sejmu Śląskiego, plac Solny, plac Trzech Krzyży, plac Wolności i Zwycięstwa. „Historyczność” danej nazwy nie ma w tym wypadku wpływu na ortografię.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego