plebania

 
plebania
27.09.2007
Witam serdecznie.
Proszę o wyjaśnienie mi, skąd pochodzi rzeczownik plebania, bo mniemam, że nie jest on polskiego pochodzenia. Spotkałam również rozbieżne zapisy tegoż rzeczownika w dopełniaczu, mianowicie: plebani, sądzę że powinien być tu zapisany przez dwa ii – nieprawdaż?
Za wszelką pomoc, która jak zwykle jest dla mnie nieoceniona – dziękuję.
Plebania jest wyrazem zapożyczonym z łaciny kościelnej (łac. plēbānia), obecnym w polszczyźnie od XVI w. Rzeczownik miał dwa znaczenia: 1. ‘urząd, godność plebana’ oraz 2. ‘dom, dwór plebana’. Do dziś zachowało się tylko to drugie. Zgodnie z regułą, że rzeczowniki zapożyczone, zakończone w mianowniku na -nia mają w dopełniaczu zakończenie -nii (por. linia – linii, opinia – opinii, unia – unii), należy pisać plebania, plebanii.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego