po imieniu czy po nazwisku?

 
po imieniu czy po nazwisku?
7.02.2014
Czy do ucznia pełnoletniego nauczyciel powinien zwracać się po imieniu (panie Łukaszu), czy raczej po nazwisku (panie Kowalski)? Z kolei czy do ucznia niepełnoletniego lepiej mówić Łukaszu czy Kowalski?
Po nazwisku nieelegancko jest zwracać się do kogokolwiek. Tak więc zarówno do ucznia pełnoletniego, jak i niepełnoletniego nauczyciel nie powinien tak mówić, chyba że sprawdza listę czy wywołuje kogoś z grupy uczniów – wówczas jednak nazwisko lepiej jest łączyć z imieniem, np. „Łukasz Kowalski, proszę do tablicy”, „A teraz Asia Kowalska odczyta swoje zadanie”.
Problem adresowania do uczniów form pan/pani wraz z imieniem rozwiązywany jest w różnych szkołach różnie, w zależności od panujących tam zwyczajów. Wiem, że są szkoły średnie, w których używa się tych form od pierwszej klasy. Są takie, w których nauczyciele używają ich w klasie ostatniej, gdy większość uczniów jest już pełnoletnia. I są wreszcie takie, w których nauczyciele zwracają się do uczniów od pierwszej do ostatniej klasy przez ty (po imieniu). Najlepiej jest po prostu do zwyczaju się dostosować.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego