poczucie winy

poczucie winy

11.10.2022
11.10.2022

Dzień dobry!

Jaka jest poprawna kolokacja (czasownik) ze zwrotem „poczucie winy” w znaczeniu odwrotnym niż „wywołać poczucie winy”, „usunąć, zwolnić z...”? Tłumaczę tekst o „dekulpabizacji” (fr.) i omawianie terminu za każdym razem jest wybitnie niewygodne.

Z pozdrowieniami

D.

Można rozważyć w omawianym w pytaniu kontekście następujące – mniej lub bardziej sfrazeologizowane – związki wyrazowe z wyrażeniem poczucie winy: pozbyć się/ wyzbyć się poczucia winy, uwolnić się (uwolnić kogoś) od poczucia winy, wyswobodzić się z poczucia winy, wyzwolić się z poczucia winy, zrzucić z siebie (z kogoś) poczucie winy.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego