pod-Ż-egać

 
pod-Ż-egać
22.05.2001
Czy można "podrzegać do czegoś", czy "podrzegać coś"?
Dziękuję za odpowiedź.
Możemy podżegać kogoś do czegoś złego - np. do kłótni, do zabójstwa, do buntu - co znaczy namawiać go do tego. Ale słowo to piszemy przez ż, bo dawniej znaczyło ono 'podpalać' i jest spokrewnione z wyrazami żagiew i pożoga.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego