podłoże w D. l.mn.

podłoże w D. l.mn.

9.06.2023
9.06.2023

Proszę o podanie prawidłowej formy (form?) dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika „podłoże”. Z lektury słowników wynika, że jest to „podłoży”, ale w Korpusie znalazłam też użycie formy „podłóż”. Czy obie formy są dopuszczalne, czy tylko ta pierwsza?

Rzeczownik podłoże ma w dopełniaczy liczby mnogiej formę podłoży.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego