podpis wielką czy małą literą?

podpis wielką czy małą literą?
1.02.2015
1.02.2015
Proszę wybaczyć niezręczność, ale kogo mam spytać, jeśli nie Państwa? Podpisując się jako czytelnik, zawsze mam wątpliwość co do wielkiej litery. (Abstrahuję od tego, że mamy prawo do wyróżnienia siebie). Z jednej strony skromność w korespondencji przemawia za małą, z drugiej szacunek do adresata wiąże się z szacunkiem do samego siebie. Kiedy podpisujemy się wielką, to tak jakbyśmy nadawali naszej wypowiedzi wartość, zaznaczając, że adresatowi nie zawraca głowy byle kto, tylko konkretna osoba.
Podpis składamy wielką literą, dotyczy to zarówno imienia i nazwiska, jak i pseudonimu czy też przydomka. Skracając podpis do inicjałów, też zwykle używamy wielkich liter. Słowo Czytelnik w podpisie Pana poprzednich listów było równoważne nazwisku, identyfikowało konkretną osobę, w istocie miało charakter nazwy własnej. Miał Pan więc wszelkie powody, aby używać dużego C.
Owszem, wymóg skromności jest wpisany w polskie normy grzecznościowe, ale warto zauważyć, że jest to często skromność fałszywa, minoderyjna. Jeśli ktoś mówi mi, że nie zawiadomił mnie o czymś ważnym dla mnie, gdyż nie chciał mi przeszkadzać, nie chciał mnie absorbować swoją skromną osobą, to nabieram o nim jak najgorszego przekonania i mam poważne wątpliwości co do szczerości jego intencji.
Pamiętam, że kiedyś e-maile do znajomych podpisywałem inicjałami mb, gdyż duże litery wydawały mi się za ciężkie (nawiasem mówiąc, MB znaczy 'megabajt', czyli całkiem dużo). Potem mi to przeszło i dziś używam całego imienia albo nawet imienia i nazwiska, zależnie od adresata. Nie wydaje mi się, żebym w ten sposób grzeszył pychą. Zresztą gdyby iść w przeciwną stronę, to szczytem skromności byłoby nieskładanie podpisu w ogóle. Anonimy urosłyby do rangi najgrzeczniejszych pism (przynajmniej pod tym względem).
Proszę wybaczyć, że odpowiedź trochę w tonie osobistym, ale Pana pytanie też takie było.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego