poliester

 
poliester
31.12.2009
Jak powinno się czytać wyraz poliester: [poli-ester] czy [poljester]?
Według słowników poprawnej polszczyzny PWN, a także np. Podręcznego słownika poprawnej wymowy polskiej W. Lubasia i S. Urbańczyka poprawna wymowa brzmi [poli-ester].
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego