polski prezydent czy prezydent Polski

 
polski prezydent czy prezydent Polski
13.09.2004
Ostatnio „polski prezydent coś podpisał”, a „ukraiński o czymś zadecydował”. Są to często stosowane w mediach określenia. Jednak według mojego wyczucia nie dotyczy to prezydenta polskiego, lecz prezydenta Polski. Przecież narodowość aż tak bardzo nie jest ważna, żeby miała być tak często im wypominana! A może jednak doczekam się informacji, że „Prezydent Polski i Prezydent Ukrainy uroczyście otworzyli Cmentarz Orląt we Lwowie”? Czyli jak pisownia ma zaznaczać różnicę między narodowością, a państwowością stanowisk oficjalnych?
Oficjalna nazwa urzędu to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (wyraz prezydent również może być zapisywany wielką literą), a w skrócie prezydent RP. Skrótowe wyrażenia prezydent Polski i polski prezydent mają to samo znaczenie, różnią się tylko wartością stylistyczną.
Konstrukcja polski prezydent pojawia się często w mediach prawdopodobnie pod wpływem angielskim. Ustaliłem, że w tekstach internetowych wyrażenie Polish President występuje dwa razy częściej niż President od Poland. Podobnie w przypadku innych prezydentów, np. French President jest 3 razy częstsze od President of France, a już American President występuje ok. 30 razy częściej niż President of USA.
Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, muszę powiedzieć, że zaznaczanie różnicy między narodowością a państwowością stanowisk oficjalnych nie jest problemem ortograficznym, bo nie jest w ogóle problemem. Chodzi bowiem o stanowiska wybieralne, w związku z czym zajmują je z reguły osoby narodowości dominującej w danym państwie.
Tak przedstawiają się fakty, z których można wyciągać różne wnioski. Moim zdaniem zdecydowanie lepsza jest konstrukcja prezydent Polski.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego