południe południu nierówne

 
południe południu nierówne
9.11.2013
Szanowna Poradnio,
wiem, że było już o globalnym Południu i pisowni wielką literą. A co z południem w obrębie jednego kraju, np. w zdaniu „We Włoszech bogata P/północ utrzymuje biedne P/południe”?.
Łączę wyrazy szacunku
Dorota
PS Pytanie pomocnicze: czy przecinek w następującym zdaniu jest konieczny: „Tu, na południu, ludzie są życzliwsi”?
WSO PWN w par. [79] podaje, żeby wielką literą pisać „nazwy obszarów geograficzno-kulturowych, np. Wschód (= Azja lub kraje dawnego bloku komunistycznego)”, więc jeśli dwie części Włoch uznaje Pani za spełniające ten warunek, to może Pani użyć wielkich liter. Pisownia małymi literami też nie byłaby błędem i nie niosłaby ze sobą sugestii, że między północą a południem Włoch jest jakiś antagonizm lub przepaść.
Dziękuję za pytanie pomocnicze, ale udało mi się bez niego poradzić. Jeśli chodzi o obecność przecinków, to nie jest ona bez znaczenia: gdy są, ustalają koreferencję zaimka i następujacego po nim okolicznika, gdy zaś ich nie ma, to zaimek ma węższą referencję: odnosi się tylko do jakiegoś miejsca na południu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego