portal internetowy

portal internetowy

8.02.2023
8.02.2023

Dlaczego niektóre strony internetowe są nazywane „portalami”? Czy to jest kalka z angielszczyzny?

Tak, wyrażenie portal internetowy to kalka znaczeniowa z angielszczyzny (por. ang. web portal). Oznacza rozbudowany serwis internetowy (inaczej: witrynę internetową), czyli grupę powiązanych ze sobą stron internetowych oraz usług elektronicznych (np. poczta elektroniczna, czat, forum dyskusyjne) udostępnianych z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW.

Wyraz portal – zarówno w angielszczyźnie, jak i w polszczyźnie – odwołuje się do swego pierwotnego, tj. architektonicznego znaczenia: ‘obramienie otworu wejściowego jakiejś budowli’. Portal internetowy stanowi swoistą „bramę” do internetu.

Portale internetowe mogą być ogólne lub tematyczne. Te pierwsze przedstawiają tematykę o najszerszym zakresie i są określane mianem portali horyzontalnych (ang. horizontal portal). Te drugie zaś publikują informacje z jednej dziedziny (np. motoryzacji, muzyki czy filmu) i noszą nazwę portali wertykalnych (ang. vertical portal). Ponadto wyróżnia się portale korporacyjne (ang. corporate portal). Portal tego typu integruje systemy i technologie informatyczne funkcjonujące w danej organizacji oraz jej otoczeniu w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs.

W polszczyźnie występuje ponadto nieterminologiczne określenie portal społecznościowy jako potoczna nazwa internetowego serwisu społecznościowego (ang. social networking service). Serwis tego rodzaju służy do budowania sieci społecznych oraz stosunków społecznych, które opierają się na podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu zawodowym lub prywatnym. Umożliwia kontakt ze znajomymi oraz dzielenie się informacjami, zainteresowaniami itp.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego