potrafić

 
potrafić
13.05.2003
Dlaczego niepoprawne są formy czasownika: potrafiący, będzie potrafić? Przecież, teoretycznie, możliwe jest ich utworzenie.
Potrafić to zasadniczo czasownik dokonany: „Czy potrafisz to zrobić?” nie znaczy 'Czy umiesz...?', lecz 'Czy dasz radę...?'. Dziś dość często używamy tego słowa także w aspekcie niedokonanym, ale nie we wszystkich formach fleksyjnych. Imiesłowy na -ąc i na -ący, a także złożone formy czasu przyszłego, jako tworzone tylko w aspekcie niedokonanym, przy czasowniku potrafić trochę rażą. Ciekawe jednak, że jeszcze gorzej brzmi dokonany imiesłów potrafiwszy. Jak widać, potrafić w ogóle nie lubi imiesłowów.
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego