potwierdzenie przybycia

 
potwierdzenie przybycia
18.03.2013
Szanowni Państwo,
na oficjalnym zaproszeniu chciałabym umieścić prośbę o potwierdzenie przybycia. Czy któraś z wymienionych poniżej form jest poprawna: „Proszę o mailowe potwierdzenie przybycia”, „Proszę o e-mailowe potwierdzenie przybycia”, „Proszę o potwierdzenie przybycia za pośrednictwem wiadomości e-mail”, a może „Proszę o potwierdzenie przybycia za pośrednictwem e-maila”? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Łączę wyrazy szacunku
Magdalena
A czy adresaci będą wiedzieć, pod jaki adres wysłać e-mai? Jeśli nie, to proponuję napisać: „Proszę o potwierdzenie przybycia pod adresem...”. Z możliwości wymienionych w pytaniu najbardziej oficjalna wydaje się trzecia, ale w zasadzie wszystkie są odpowiednie. Najprościej cel można osiągnąć, umieszczając w zaproszeniu, na końcu, skrót R.S.V.P. Kłopot w tym, że dziś nie wszyscy go rozumieją.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego