pozyskać – uzyskać

 
pozyskać – uzyskać
24.10.2001
Ostatnio często czytam o pozyskaniu samolotu wielozadaniowego, pozyskaniu nowego uzbrojenia. Czy użycie słowa pozyskać w takim znaczeniu jest poprawne?
Nie budzi wątpliwości łączenie czasownika pozyskać z nazwami osób (pozyskać kogoś znaczy 'uczynić go nam przychylnym') ani z rzeczownikami takimi, jak sympatia, zaufanie, przychylność, poparcie (w ich kontekście pozyskać znaczy 'zdobyć'). Natomiast w połączeniach z nazwami przedmiotów, surowców lub informacji radzi się używać w zamian czasownika uzyskać lub zdobyć. Ten ostatni byłby odpowiedni w przytoczonych przez Panią przykładach.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego