prime i double prime

prime i double prime
13.10.2014
13.10.2014
Dzień dobry,
nurtuje mnie problem zapisu symboli stopy/minuty i cala/sekundy. W książce A. Wolańskiego Edycja tekstów (s. 71) podany jest znak: ' z komentarzem: „Nie należy go zastępować znakiem prim”. Zakładam, że chodzi o znaki unicode U+0027 i U+2032. Natomiast R. Bringhurst (Elementarz, s. 346) pisze, że prim (U+2032) oznacza stopy i minuty kątowe. „Znaków prim i bis nie powinno się mylić z pseudocudzysłowem (U+0027)”. Skąd ta różnica? Bo trudno uznać, że mamy polskie i kanadyjskie cale?
Oczywiście, nie mamy polskich i kanadyjskich cali. Do Edycji tekstów wkradł się, niestety, błąd. Do symbolicznego oznaczenia stóp, minut kątowych lub minut czasu stosujemy znak prime (U+2032), a oznaczania cali, sekund kątowych lub sekund czasu – znak double prime (U+2033). Dawniej, kiedy pełen zakres znaków Unicode nie był w powszechnym użyciu, dopuszczalne było zastępowanie wspomnianych symboli znakami ASCII (U+0027) i (U+0022). Podobnie jak używaliśmy obu tych znaków ASCII do transliteracji cyrylickiego znaku miękkiego (Ь ь) i znaku twardego (Ъ ъ). Dziś dysponujemy do tego celu wyspecjalizowanymi znakami Unicode – modifier letter prime (U+02B9) i modifier letter double prime (U+02BA).
Obecnie, kiedy nawet osoba nieprofesjonalnie zajmująca się składem komputerowym ma dostęp do palety znaków oferowanych przez Unicode, normą powinno być stosowanie odpowiednich symboli we właściwych im funkcjach. Zastępowanie znaków prime / modifier letter prime (′) i double prime / modifier letter double prime (″) maszynowym apostrofem (') i cudzysłowem (") uznamy za usterkę. Rażącym błędem będzie natomiast użycie we wspomnianych kontekstach apostrofu typograficznego (’) i typograficznego cudzysłowu zamykającego (”).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego