problematyczny tytuł filmu

problematyczny tytuł filmu
1.07.2013
1.07.2013
Czy zdania te są prawidłowe i równoznaczne?
1. Aż rozdzieli nas noc.
2. Dopóki noc nas nie rozdzieli.
3. Zanim nas noc nie rozdzieli.
4. Zanim rozdzieli nas noc.

Trzecie zdanie jest tytułem filmu, jednak mam wątpliwości, czy jest prawidłowo skonstruowane.
Pierwsze i drugie zdanie jest poprawne. Pierwsze spotykane jest też w wariancie „Aż nie rozdzieli nas noc”, który słownik poprawnej polszczyzny PWN ocenia jako błędne (przykład w słowniku brzmi: „Czekała tak długo, aż nie przyszedł”, redaktor hasła każe zamienić go na „Czekała tak długo, aż przyszedł” albo na „Czekała, dopóki nie przyszedł”).
W sprawie konstrukcji takiej jak w trzecim Pana zdaniu (zanim nie) słownik się nie wypowiada, można jednak przypuszczać, że redaktorzy zakwestionowaliby ją z tego samego powodu, co konstrukcję (aż nie). Za poprawne uznaliby czwarte zdanie.
Tymczasem obie konstrukcje – aż nie i zanim nie – można bez trudu znaleźć w poważnych tekstach, które wyszły spod pióra uznanych autorów, por. „Dlatego ogarnął mnie ból./ I trwać on będzie tak długo, aż nie dojrzeje ciało” (Karol Wojtyła), „Wykluczone, nie puścimy babci, zanim nie skończymy roberka” (Sławomir Mrożek). Czy stąd wynika, że błędy robią nawet najlepsi? Czasem tak rzeczywiście bywa, ale bywa i tak, że słownik się myli.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego