problemy z zakresu typografii

 
problemy z zakresu typografii
7.02.2011
Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o poradę:
1. Jaka jest prawidłowa polska nazwa (oraz jej odmiana w l. poj. i mn.) podstawowej jednostki miary anglosaskiego systemu miar typograficznych: pica, pajk czy pajka? Czy w sformułowaniu jednostki miary systemu Pica prawidłowo użyto wielkiej litery?
2. Czy prawidłowe jest używanie terminu typometria na oznaczenie systemów miar stosowanych w typografii, poligrafii, redakcji technicznej itp.?
Filip
Ad 1. Jest to termin specjalistyczny, używany bardzo rzadko, trudno więc ustalić jego wzorcową formę. O ile jednak mogłem ustalić, nie używa się go w spolszczonej formie ortograficznej. Odmiana musi być identyczna jak słowa paka, a problemy z zapisem należy rozwiązać tak: D. piki, CMs. pice, B. picę, N. picą, lm MB. piki, D. pic, C. picom, N. picami, Ms. picach.
Wyraz ten jako nazwa systemu miar powinien być pisany wielką literą, a więc tak jak napisał Pan w pytaniu.
Ad 2. Taki termin bywał już stosowany, nie ma powodu kwestionować jego poprawności.
Jan Grzenia
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego