procent, proc., %

procent, proc., %
26.01.2023
15.03.2007
Witam!
Chciałem Państwa zapytać, czy w oficjalnych dokumentach firmowych dane procentowe należy przedstawiać w formie skrótowej (np. 27 proc.), czy typowym znakiem (np. 27 %). Może nie ma to znaczenia, a może zależy od rodzaju danych (np. procenty w alkoholu podajemy tak, a oprocentowanie kredytu już inaczej)?
Jeszcze jedno pytanie: czy są jakieś wskazania bądź przeciwwskazania do używania w oficjalnych dokumentach zwrotu verte.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Właściwością pisma, której nie posiada mowa, jest możliwość posługiwania się w nim tzw. znakami niefonogramicznymi (ideogramami), które reprezentują semantycznie pewne pojęcia lub wyrazy niezależnie od ich fonetycznej postaci, por. +, %, §, 0, 1, VI, IX. Ideogramy nie tylko skracają komunikaty, lecz także czynią ich budowę bardziej przejrzystą, co ułatwia procesy percepcyjne. Są zatem powszechnie stosowane w wielu typach piśmiennictwa niebeletrystycznego, w szczególności w tekstach specjalistycznych z różnych dziedzin. Decyzja co do tego, czy w danym tekście stosować dany wyraz, jego skrót czy też ideogram, zależy tylko od tego, jak często dane pojęcie w tekście występuje. Jeśli rzadko, można posługiwać się pełną formą wyrazu, jeśli częściej – warto stosować skrót. Jeśli w kolejnych zdaniach tekstu określony wyraz miałby się powtarzać często, najlepiej posłużyć się ideogramem. Co się tyczy znaku procentu (%) to należy pamiętać, że znak ten może być użyty tylko po liczbie zapisanej cyframi, np. 5% (nie: pięć %). Należy go składać bez odstępu od liczby, por. 50% (nie: 50 %). Dalsze uwagi dotyczące użycia tego znaku oraz innych znaków niefonogramicznych można znaleźć w rozdziale Poradnik redaktora zawartym w książce Polszczyzna na co dzień (PWN, 2006).
Łacińska wskazówka verte (oznaczająca: 'odwróć kartkę na drugą stronę') umieszczana jest zazwyczaj na końcu zapisanej odręcznie stronicy w celu zwrócenia uwagi czytającego na istnienie dalszego ciągu tekstu na odwrocie. W dokumentach drukowanych (także wewnętrznych) zasadniczo nie ma potrzeby stosowania takiej wskazówki. Dokumenty drukowane mają sformalizowany wygląd kolumny, określoną liczbę wierszy na stronicy i czytelnik nie powinien mieć wątpliwości co do tego, czy tekst skończył się na danej stronie, czy ma ciąg dalszy na następnej.
Adam Wolański
 1. 26.01.2023

  https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/4003,Liczbe-i-towarzyszacy-jej-symbol-zapisujemy-z-odstepem.html Liczbę i towarzyszący jej symbol % zapisujemy z odstępem, autor: Agnieszka Zoń, opublikowane przez: Sebastian Margalski: „W związku z częstymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie do Głównego Urzędu Miar, dotyczącymi zasad zapisywania liczby oraz symbolu % podczas wyrażania wartości wielkości informujemy, że przy takim zapisie wymagane jest zastosowanie spacji”. Powyższa zasada została określona w § 8, pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024) i brzmi następująco: „Do zapisywania podwielokrotności jednostki „jeden” takich wielkości stosuje się symbol matematyczny %, a pomiędzy nim a wartością liczbową wielkości pozostawia się spację”. Symbol matematyczny „%” jest stosowany, między innymi, do wyrażania: • zawartości masy jednego ze składników w całkowitej masie mieszaniny różnych składników, tj. ułamka masowego. Przypadek ten dotyczy np. umieszczonych na opakowaniach produktów informacji podających zawartość procentową masy poszczególnych składników w całkowitej masie mieszaniny, czy też oznaczania czystości substancji • stężenia różnego rodzaju substancji w roztworze (np. stężenia sacharozy w roztworze wodnym albo w soku owocowym) • błędu granicznego dopuszczalnego (np. dla wskazań dotyczących objętości przepływu danego medium w przypadku gazomierzy lub wodomierzy). Symbol ten jest często stosowany w: dyrektywach obowiązujących w państwach Unii Europejskiej, dokumentach norm publikowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML). Ustalenia dotyczące zasady zapisywania „%” zostały podjęte przez powszechnie uznawane na arenie międzynarodowej gremia autorytetów w dziedzinie metrologii. Generalna Konferencja Miar (CGPM) – naczelny Organ Konwencji Metrycznej, umowy międzynarodowej, której Polska jest sygnatariuszem - w opublikowanym 9. wydaniu Broszury SI, zawierającym opis Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, podała następujące wytyczne dotyczące wyrażania wartości wielkości: „Uznawany w działaniach międzynarodowych symbol % (procent) może być stosowany wraz z SI. Przy jego użyciu pozostawia się odstęp między liczbą a symbolem %”.

  Arkadiusz Kudła
 2. 26.01.2023

  Szanowny Panie,

  bardzo dziękuję za przesłaną informację. Pana uwaga odnosi się do porady z 2007 r., kiedy sposób składania znaku % wyglądał zgoła inaczej. Nowe zasady zostały określone w 2020 r., czyli ponad dekadę później. O nowych zaleceniach w omawianej tu sprawie informowaliśmy w 2021 r. w poradzie Jeszcze raz o spacji lub jej braku po znaku % [https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jeszcze-raz-o-spacji-lub-jej-braku-po-znaku;21530.html].


  Łączę wyrazy szacunku

  Adam Wolański

  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Zapraszamy do udziału w zabawie!

Wybierz słowo
Ile masz lat?
Honorowy Mecenas Plebiscytu

Pobierz e-book "Chwytaj mem" Bartka Chacińskiego!

Honorowy Mecenas Plebiscytu
Zagłosuj
Administratorem danych osobowych uczestników plebiscytu jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, dostępne jest w Regulaminie. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych współadministratorami danych są Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz ePWN Sp. z o.o., na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI "MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2023"!