procent, proc., %

procent, proc., %
15.03.2007
15.03.2007
Witam!
Chciałem Państwa zapytać, czy w oficjalnych dokumentach firmowych dane procentowe należy przedstawiać w formie skrótowej (np. 27 proc.), czy typowym znakiem (np. 27 %). Może nie ma to znaczenia, a może zależy od rodzaju danych (np. procenty w alkoholu podajemy tak, a oprocentowanie kredytu już inaczej)?
Jeszcze jedno pytanie: czy są jakieś wskazania bądź przeciwwskazania do używania w oficjalnych dokumentach zwrotu verte.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Właściwością pisma, której nie posiada mowa, jest możliwość posługiwania się w nim tzw. znakami niefonogramicznymi (ideogramami), które reprezentują semantycznie pewne pojęcia lub wyrazy niezależnie od ich fonetycznej postaci, por. +, %, §, 0, 1, VI, IX. Ideogramy nie tylko skracają komunikaty, lecz także czynią ich budowę bardziej przejrzystą, co ułatwia procesy percepcyjne. Są zatem powszechnie stosowane w wielu typach piśmiennictwa niebeletrystycznego, w szczególności w tekstach specjalistycznych z różnych dziedzin. Decyzja co do tego, czy w danym tekście stosować dany wyraz, jego skrót czy też ideogram, zależy tylko od tego, jak często dane pojęcie w tekście występuje. Jeśli rzadko, można posługiwać się pełną formą wyrazu, jeśli częściej – warto stosować skrót. Jeśli w kolejnych zdaniach tekstu określony wyraz miałby się powtarzać często, najlepiej posłużyć się ideogramem. Co się tyczy znaku procentu (%) to należy pamiętać, że znak ten może być użyty tylko po liczbie zapisanej cyframi, np. 5% (nie: pięć %). Należy go składać bez odstępu od liczby, por. 50% (nie: 50 %). Dalsze uwagi dotyczące użycia tego znaku oraz innych znaków niefonogramicznych można znaleźć w rozdziale Poradnik redaktora zawartym w książce Polszczyzna na co dzień (PWN, 2006).
Łacińska wskazówka verte (oznaczająca: 'odwróć kartkę na drugą stronę') umieszczana jest zazwyczaj na końcu zapisanej odręcznie stronicy w celu zwrócenia uwagi czytającego na istnienie dalszego ciągu tekstu na odwrocie. W dokumentach drukowanych (także wewnętrznych) zasadniczo nie ma potrzeby stosowania takiej wskazówki. Dokumenty drukowane mają sformalizowany wygląd kolumny, określoną liczbę wierszy na stronicy i czytelnik nie powinien mieć wątpliwości co do tego, czy tekst skończył się na danej stronie, czy ma ciąg dalszy na następnej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego