pronatowski

 

pronatowski

10.09.2020

Czy przymiotnik pronatowski możemy zapisać w postaci pro-NATO-wski?

Jeśli do skrótowca dopisujemy przedrostek i przyrostek, to ów rdzeń zapisujemy małymi literami.

Porada opublikowana: 8.07.2020

Adam Wolański
  1. 10.09.2020

    Szanowna Redakcjo! Ośmielam się wziąć w obronę wersję pisowni „pro-NATO-wski”, zbieżną graficznie z przymiotnikiem „NATO-wski” – na pewno zaś lepszą od „pronatowskiego” pod względem przejrzystości znaczeniowej. Występują w niej aż dwa dywizy, jednakże każdy z nich jest użyty prawidłowo (por. „NATO-wski”, „PiS-owski”, „anty-PiS”). Wariantywność zapisów typu „pronatowski” i „pro-NATO-wski” – z jakimi coraz częściej spotykamy się w polszczyźnie – potwierdza od kilku lat „Wielki słownik ortograficzny PWN”: w wydaniu z roku 2016 znalazły się pary haseł „propisowski” a. „pro-PiS-owski” oraz „propeowski” a. „pro-PO-wski”. 

    Łączę pozdrowienia

    Michał Gniazdowski, Wydawnictwo Rozrywka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego