protokoły z rad pedagogicznych

protokoły z rad pedagogicznych
25.10.2007
25.10.2007
Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących poprawności ortograficznej niektórych wyrazów (jestem protokolantem rad pedagogicznych). Jak należy zapisać (wielką czy małą literą):
1. Wczoraj Pan Dyrektor Kowalski zalecił …
2. W szkole działają następujące organy: Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.
3. Wczoraj obradowała rada pedagogiczna Gimnazjum nr 8 w…
Z góry dziękuję
Paulina Kołak
Ad 1. W protokole wystarczyłoby napisać: „Wczoraj pan dyrektor Kowalski…” albo nawet „Wczoraj p. dyrektor Kowalski…”. Zapis zastosowany przez Panią jest oczywiście poprawny, ale tak ostentacyjnie grzeczny, że aż czołobitny. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że dyrektor będzie czytelnikiem Pani protokołów, więc warto się zastanowić nad wyborem formy, która nie będzie w jego oczach ani przesadnie grzeczna, ani za mało uprzejma.
Ad 2. Jeśli organy te istnieją w sposób oficjalny, to musi też istnieć jakaś oficjalna dokumentacja ich dotycząca. Radzę tam zajrzeć i wybrać pisownię tam zastosowaną. Ogólnie biorąc, wielkie litery każą przypuszczać, że mamy do czynienia z nazwą własną, jednoznacznie identyfikującą dany samorząd lub radę. Ponieważ jednak w szkole działa zapewne tylko jeden samorząd uczniowski i tylko jedna rada szkoły, użycie małych liter nie stałoby się źródłem nieporozumienia.
Ad 3. Rozumiem, że pytanie dotyczy słów rada pedagogiczna, a nie słowa gimnazjum. Odpowiedź jest taka jak w wypadku poprzedniego pytania.
Jak stąd wynika, ma Pani znaczną swobodę w wyborze pisowni. Wielkie litery mają uzasadnienie, jeśli pojawiają się w nazwie własnej lub są używane w dowód szacunku. Nie należy ich jednak nadużywać, gdyż wtedy tracą swoją funkcję wyróżniającą. Jeżeli kontekst pozwala na jednoznaczną identyfikację, można zamieniać wielkie litery na małe bądź skracać wielowyrazową nazwę do jednego wyrazu z zachowaniem wielkiej litery (np. jeśli w nagłówku dokumentu znajdą się słowa: „Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z dnia…”, to dalej może już Pani napisać „Następne zebranie Rady wyznaczono na dzień…”). Rzecz ostatnia, ale ważna: bądźmy konsekwentni w wyborze pisowni wielkimi lub małymi literami.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego