przecinek przed rozwiniętym imiesłowem przymiotnikowym

 
przecinek przed rozwiniętym imiesłowem przymiotnikowym
15.05.2002
Czy uzasadniony jest przecinek w poniższych zdaniach:
1. Przedstawiam propozycję protokołu, będącego zestawem zaleceń.
2. Inscenizację wystawiła grupa teatralna, działająca przy Domu Kultury.
3. Efektownie wyglądają kompozycje, składające się z kilku gatunków kwiatów.
Gdyby chodziło o znany skądinąd protokół (np. taki, o którym była mowa wcześniej), o znaną już czytelnikowi grupę teatralną lub o znane mu kompozycje kwiatowe, to przecinek można by uznać za uzasadniony: jego funkcją byłoby odzielenie rzeczownika o znanej już referencji od rozwiniętego imiesłowu przymiotnikowego mającego charakter dopowiedzenia. W podanych przez Pana przykładach tak chyba jednak nie jest. Protokół został prawdopodobnie wymieniony po raz pierwszy i bez wyrażenia imiesłowowego odniesienie tego wyrazu jest niejasne. Nie wiadomo też o jaką grupę teatralną chodzi, dopóki nie zidentyfikuje się jej przez wskazanie, że działa ona przy Domu Kultury. Podobnie nieokreślone jest odniesienie owych kompozycji kwiatowych i dlatego nie można wyrażenia imiesłowowego traktować tu jako ubocznej części zdania, odzielonej przecinkiem, którą dałoby się bez szkody pominąć. Reasumując, radzimy usunąć przecinki z przytoczonych wypowiedzeń.
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego