przecinek w konstrukcjach apozycyjnych

przecinek w konstrukcjach apozycyjnych
3.03.2014
3.03.2014
Czy we frazach rzeczownikowych tego typu potrzebne są przecinki: „Prezydent USA Barack Obama powiedział, że…” czy „Prezydent USA, Barack Obama, powiedział, że…”; „Szef Wydziału Specjalnego kpt. A. Malina wydał rozkaz…” czy „Szef Wydziału Specjalnego, kpt. A. Malina, wydał rozkaz…”; „Mój brat Andrzej zmarł w…” czy „Mój brat, Andrzej, zmarł w…”?
Mówimy tu o frazach rzeczownikowych złożonych z dwóch rzeczowników (być może rozwiniętych o człony podrzędne) pozostających w związku zgody. Jeśli frazy takie są krótkie, nie ma potrzeby dzielić ich przecinkiem, por. lekarz chirurg, miś Puchatek i podobnie mój brat Andrzej, a nawet prezydent USA Barack Obama. Można jednak użyć przecinków, aby wyizolować składniowo drugi składnik, np. „Prezydent USA, Barack Obama, powiedział…” (w mowie będzie im odpowiadać pauza głosowa). Potrzeba użycia przecinków staje się tym większa, im dłuższa jest dana fraza, a zwłaszcza im dłuższy jest jej drugi składnik. W szczególności, gdy jest on konstrukcją współrzędną, przecinki potrzebne są zawsze, por. „Zastępcy szefa sztabu, gen. P. Siudak i gen. A. Nowaczyński, powiedzieli, że…”, a nawet „Moi koledzy, Jacek i Wacek, są…”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego