przed tym, zanim czy przed tym, jak?

przed tym, zanim czy przed tym, jak?
2.02.2007
2.02.2007
Które wyrażenie jest poprawne: przed tym, zanim czy przed tym, jak? Wydaje mi się, że przed tym, zanim jest tautologią. Przykładowe zdania: „Pożar wybuchł dwie godziny przed tym, zanim Nowakowie wrócili do domu”, „Pożar wybuchł dwie godziny przed tym, jak Nowakowie wrócili do domu”.
Konstrukcję przed tym, zanim znajdujemy u tak wybitnego stylisty, jakim był Jan Parandowski: „Na długo przed tym, zanim filologowie stwierdzili to swoimi badaniami, subtelny Pico della Mirandola odczuł jakby liturgiczny charakter homeryckiego języka” (Alchemia słowa). Bliższe przyjrzenie się jej ujawnia, że pojawia się ona zazwyczaj po słowach (na) długo, (na) krótko lub tuż. Konstrukcja przed tym, jak nie zdradza takich ograniczeń, wydaje się więc bardziej przydatna. Być może jest między nimi jakaś subtelna różnica semantyczna, na razie jednak takiej nie widzę.
Dodajmy, że do dyspozycji mamy jeszcze jedną konstrukcję synonimiczną: przed tym, kiedy, np. „Chwilę przed tym, kiedy ogień zaczął trawić wieżę kościoła, pracowali w niej dekarze” (Super Express).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego