przedziały liczbowe

przedziały liczbowe
28.02.2012
28.02.2012
Szanowni Państwo!
Zgodnie z zasadami interpunkcji między daty wstawiamy myślnik (w druku często – półpauzę). Która z następujących wersji jest obecnie zalecana?
1. Bez spacji: w latach 1990–2000
? 2. Ze spacjami: w latach 1990 – 2000?
Czy zasady te dotyczą również zapisu godzin? Np. w godz. 9.30-12.00 oraz w godz. 9.30 – 12.00.
Z par. [408] WSO PWN wynika, że do rozdzielenia liczb w przedziale liczbowym można użyć myślnika. Ponieważ w ortografii myślnik określony jest nie przez długość kreski, lecz przez obecność pauz po bokach, dowolna kreska (łącznik, półpauza, pauza) ze spacjami po bokach czyni zadość wymienionej zasadzie. Z kolei przypis do niej wyjaśnia, że w druku liczby wyznaczające przedział można połączyć także półpauzą bez spacji.
Inaczej odnosi się do zapisu przedziałów liczbowych Adam Wolański w Edycji tekstów (s. 116–117). Informuje tu, że krańce przedziału można połączyć dywizem, półpauzą lub kreską liczbową, w każdym wypadku bez spacji (przy czym kreska liczbowa to znak o długości półpauzy, ale położony wyżej).
Osobiście zwykle używam półpauzy bez spacji w konstrukcjach takich, o jakich mowa w pytaniu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego