przedziały liczbowe

przedziały liczbowe
18.12.2013
18.12.2013
Czy właściwe jest zastosowanie dywizu (lub innej kreski łącznikowej) między liczbami w sytuacji, gdy faktyczny zakres liczbowy nie występuje, np. piętra 1–2 (chodzi o piętra 1 i 2, bo nie istnieje np. piętro nr 1,75) albo zawodnicy nr 3-4 (dwaj zawodnicy: nr 3 i nr 4), czy też w takich zapisach dopuszczalny jest wyłącznie spójnik koniunkcji?
Nie ma zakazu stosowania dywizu lub półpauzy między sąsiednimi liczbami całkowitymi, co więcej – zwyczaj taki jest ogólnie przyjęty w zapisie dat, np. w dniach 21–22 stycznia br. Nie zmienia to faktu, że w niektórych wypadkach lepiej zastosować spójnik niż kreskę. Wybór może nie być obojętny, np. konstrukcja piętra 1–2 ma znaczenie 'piętra od 1 do 2' i jest niesymetryczna (nie napiszemy piętra 2–1), natomiast w konstrukcji piętra 1 i 2 kolejność liczb można odwrócić.
Ponieważ mogę sobie wyobrazić, że coś znajduje się między piętrem 1 i 2 (np. półpiętro), nie razi mnie pierwszy z zapisów przytoczonych w pytaniu, w drugim zapisie widzę jednak coś niepokojącego i wolałbym go zamienić na zawodnicy nr 3 i 4 albo zawodnicy o numerach 3 i 4. Jeżeli jednak w jakimś tekście konstrukcje typu zawodnicy nr 7–11 są częste, to oczywiście nie warto zapisywać ich różnie, zależnie od tego, czy obejmują kolejne liczby całkowite, czy nie. W takim wypadku zapis zawodnicy nr 3–4 jest uzasadniony.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego