przykłady etymologii ludowej

 
przykłady etymologii ludowej
14.05.2008
Czy istnieje pokrewieństwo między wyrazami obłok i obły? Czy istnieje pokrewieństwo między wyrazem agrest i formantem agro-?
Wymienione wyrazy nie są spokrewnione, można je za to przytaczać jako przykłady tzw. etymologii ludowej, czyli nieuzasadnionego historycznie kojarzenia wyrazów ze względu na ich podobieństwo formalne i znaczeniowe. O agreście ciekawe hasło napisał Andrzej Bańkowski w wyczerpanym już pierwszym tomie Etymologicznego słownika języka polskiego.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego