przymiotnik od cudzołóstwo

 
przymiotnik od cudzołóstwo
13.11.2001
Czy przymiotnik od cudzołóstwo to cudzołożny, cudzołóżczy, czy może trzeba się zadowolić przymiotnikiem pozamałżeński?

Dziękuję
kzl
Przymiotnik cudzołożny był dawniej w użyciu, pojawiał się też przymiotnik cudzołóski, ale są one związane nie tyle bezpośrednio z rzeczownikiem cudzołóstwo, ile z czasownikiem cudzołożyć, z którym i ten rzeczownik jest związany. Słowo cudzołożny i dziś może być użyte, ale ze świadomością pewnej archaiczności. Określa ono tego, kto cudzołóstwo popełnił. Od słowa cudzołóstwo istotnie dość naturalny byłby przymiotnik cudzołóżczy, który mniej ściśle wiązałby sie z człowiekiem i mógłby być używany abstrakcyjnie. Jak dotąd z nim się nie spotkałem, ale, spotkawszy się, nie zdziwiłbym sie nadmiernie.
Pozdrawiam.
Jerzy Bralczyk
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego