przymiotniki od nazwisk

przymiotniki od nazwisk
26.10.2010
26.10.2010
Józef Szalay, twórca uzdrowiska Szczawnica, obmyślił sposób oznakowania góralskich domów nadających się do zakwaterowania w nich kuracjuszy. Sam wykonał tabliczki, na których namalował np. górala albo aniołka i opatrzył je podpisem Pod góralem, Pod aniołkiem. Oryginalnych tablic już nie ma. Na domach wiszą ich nowe wersje, namalowane przez artystę mającego swoją wizję tych góralskich szyldów. Pytam zatem: jakie tablice wiszą na szczawnickich domach – Szalayowskie czy szalayowskie?
Skoro nowe tablice wyłącznie nawiązują do oryginalnych, to w ich nazwie należałoby używać małej litery. Zob. par. 18.12 i 20.31 w Wielkim słowniku ortograficznym PWN (którego nowe wydanie jest od niedawna w sprzedaży).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego