przymiotniki od wielkich liczb

przymiotniki od wielkich liczb
15.01.2007
15.01.2007
W jaki sposób napisać o elektrowni, która ma moc 50.000 kilowatów? Czy będzie to eletrownia pięćdziesięciotysięczno-kilowatowa, czy pięćdziesięciutysięczno-kilowatowa? Czy w ogóle taki sposób zapisu jest poprawny, czy należy jednak użyć sformułowania o mocy pięćdziesięciu tysięcy kilowatów?
Na pewno najlepiej użyć najprostszego sformułowania, które nie budzi wątpliwości, tzn. elektrownia o mocy pięćdziesięciu tysięcy kilowatów. Złożonych przymiotników, o które Pan pyta, nie tworzy się dla tak wielkich liczb. Możemy powiedzieć np.:
dziesięciokilowatowy (10 kW)
pięćdziesięciokilowatowy (50 kW)
stupięćdziesięciokilowatowy (150 kW)
dwustupięćdziesięciokilowatowy (250 kW)
dwustupięćdziesięciopięciokilowatowy (255 kW)
tysiącdwustupięćdziesięciopięciokilowatowy (1255 kW)

ale dla liczb większych niż 1999 zaczynają się kłopoty.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego