pseudo + (reality show)

 
pseudo + (reality show)
2.08.2001
Szanowni Państwo!
Proszę o poradę w sprawie pisowni wyrażeń:
pseudo reality show
mini wesołe miasteczko,
ponieważ oczywiście chciałoby się połączyć, np. miniwesołe miasteczko, ale czy na pewno tak można?
Staramy się unikać tego typu sytuacji, ale czasami trudno to w jakikolwiek sposób zastąpić.
Dziękuję bardzo,
z poważaniem Iwona Hlebko
Zasadniczo obie cząstki, pseudo- i mini-, pisze się łącznie, np. pseudoklasycyzm, minibar (ale pseudo-Polak, mini-Europa, bo drugi człon musimy tu podać wielką literą). Jednak reguła ta, jak każda reguła, stosuje się dobrze do przypadków typowych. Pani natomiast chciałaby dołączać cząstki mini- i pseudo- do wyrażeń wieloczłonowych, co daje taki efekt, jakby cząstki te odnosiły się tylko do pierwszego członu. Niestety nie ma innej rady niż wyrazić tę samą treść w inny sposób, np. program, który udaje reality show, podróbka reality show, maleńkie wesołe miasteczko, miniatura wesołego miasteczka, wesołe miasteczko w miniaturze.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego