redoks

redoks

24.03.2023
24.03.2023

Szanowni Państwo,

zastanawia mnie od jakiegoś czasu, jaką część mowy stanowi wyraz „redoks”. Najczęściej jest używany w zbitkach „reakcja redoks” czy „elektroda redoks”, ale z rzadka znajduję też formy „redoksu”, „redoksy” itp. Czy jest to wobec tego rzeczownik używany apozycyjnie, czy to pierwsze użycie kwalifikuje się jako przymiotnik?

Wyraz redoks jest pochodzącym z angielszczyzny internacjonalizmem, stanowiącym neologizm utworzony od słów redukcja (ang. reduction, z łac. reductiō) i oksydacja (ang. oxidation, z fr. oxydation). Wyraz ten – zarówno w angielszczyźnie, jak i w polszczyźnie – pełni przede wszystkim funkcję przymiotnika. W języku polskim występuje w szyku porzeczownikowym m.in. w takich określeniach terminologicznych, jak: reakcja redoks (ang. redox reaction), wskaźnik redoks (ang. redox indicator), potencjał redoks (ang. redox potential). Rzadko występuje także w obu językach w funkcji rzeczownika (w polszczyźnie odmiennego), por. np. kolokacje: miernik redoksu, pomiar redoksu, poziom redoksu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego